Generalny wykonawca obiektów przemysłowych

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Centrum Konstrukcji Halowych jako generalny wykonawca obiektów przemysłowych jest odpowiedzialny za realizację inwestycji związanych z budową, rozbudową czy modernizacją obiektów. Nasza rola polega głównie na koordynacji działań wszystkich pracowników oraz na zapewnieniu, że prace zostaną wykonane zgodnie z projektem, standardami jakości oraz przepisami prawa. Rynek budowlany dynamicznie się rozwija, co przekłada się na wzrost inwestycji w sektorze przemysłowym oraz coraz większe potrzeby budowy nowoczesnych obiektów produkcyjnych, magazynowych czy logistycznych.

Kompleksowa realizacja inwestycji 

Zaczynając od projektu, poprzez uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, a kończąc na budowie i wykończeniu hal produkcyjnych, magazynowych i innych obiektów przemysłowych z instalacjami technologicznymi.

Generalne wykonawstwo to usługa kompleksowej, szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji inwestycji budowlanej. My, jako generalni wykonawcy, przejmujemy wszystkie te procesy. Inwestor nie musi myśleć o przebiegu prac, pozwoleniach na budowę ani podwykonawcach. Na przestrzeni lat udało nam się wypracować bazę sprawdzonych, wiarygodnych, umiejętnych i doświadczonych podwykonawców, którzy bez wątpliwości skrupulatnie i terminowo wykonają powierzone zadania. Jakby tego było mało to nasza wykwalifikowana kadra architektów, projektantów i inżynierów ma oko na przebieg prac.

Zależy nam, by Inwestor mógł cieszyć się swoimi halami w 100% przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 

Cena

Dzięki współpracy z generalnym wykonawcą inwestor nie musi samodzielnie negocjować cen materiałów budowlanych, narzędzi i innych niezbędnych akcesoriów. Nasi sprawdzeni dostawcy chętnie udzielają korzystne rabaty na duże zamówienia. Co więcej, materiały budowlane są opodatkowane stawką VAT w wysokości jedynie 8% (przy samodzielnej obsłudze inwestycji wynosi ona już 23%). Wszystko to wpływa na zmniejszenie kosztów budowy obiektu.

Co obejmuje obsługa inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa?

Zajmujemy się projektowaniem i budową hal produkcyjnych, magazynowych, zakładów przemysłowych dla różnych sektorów gospodarki, w tym:

  • analiza zapotrzebowania, przygotowanie wstępnej koncepcji budynku i przybliżonego kosztorysu inwestycji,
  • sporządzenie projektu budynku – nasi doświadczeni architekci i projektanci stworzą indywidualny projekt zamówionej inwestycji na podstawie konsultacji z Inwestorem, który zatwierdza poszczególne etapy i wprowadza własne pomysły, aby efekt prac projektowych prowadził do dokładnego odwzorowania potrzeb zamawiającego,
  • prace ziemne i fundamentowe – przygotowanie terenu pod budowę obejmujące wytyczenie położenia hali przez geodetę, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, wykopy w gruncie rodzimym, odbiór i badanie geotechniczne, wylanie i odpowiednie zabezpieczenie płyty fundamentowej, kontrola geodezyjna kotew fundamentowych oraz stóp,
  • prace żelbetowe – posadowienie słupów, podciągów, belek żelbetowych, fundamentów oraz stropów, zbrojenie płyt żelbetowych, zbrojenie ramp oraz podjazdów pod hale lub magazyny itp.,
  • prace budowlane i montażowe – dostarczenie materiałów budowlanych, budowa ścian, dachów i stropów oraz innych części konstrukcyjnych budynku,
  • prace wykończeniowe – zamiana budynku w stanie surowym na gotowy do oddania – m.in. wykonanie posadzek przemysłowych, montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
  • projektowanie i montaż instalacji – instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacja technologiczna, wydajna klimatyzacja,
  • obróbki blacharskie i montaż okładziny.

Co jeszcze?

Ale to nie wszystko – oferujemy również zaprojektowanie i montaż nowoczesnych linii technologicznych (instalacje sprężonego powietrza, pary i kondensatu, chłodnicze, zautomatyzowane rurociągi przemysłowe, instalacje przeznaczone do transportu pneumatycznego itp.).

Na wyraźne życzenie Inwestora wykonujemy również konstrukcje, które pełnią funkcję podestów technologicznych, platform produkcyjnych oraz podestów obsługowych.

Możemy wzbogacić budowę magazynu o zaprojektowanie i wykonanie instalacji układu chłodzenia (dla chłodni lub mroźni) czy precyzyjną klimatyzację (dla produkcji farmaceutycznej).

Zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego warto skorzystać z usług generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych?

Wśród głównych zadań generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych można wymienić zarządzanie projektem, nadzór nad realizacją poszczególnych etapów budowy, koordynację prac podwykonawców, kontrolę jakości oraz terminowości realizacji inwestycji. Ponadto odpowiadamy za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód administracyjnych, a także za spełnienie wymogów związanych z ochroną środowiska czy bezpieczeństwem pracy na budowie.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania użytkowe, emisyjne czy ekonomiczne nowobudowanych obiektów, korzystamy z nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz obniżenie kosztów budowy. Wśród takich rozwiązań można wymienić np. systemy prefabrykacji elementów konstrukcyjnych, technologie BIM czy zastosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych.

Współpraca z doświadczonym i kompetentnym generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych to gwarancja, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz wymogami prawnymi. Dlatego warto poświęcić czas na wybór odpowiedniej firmy, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom związanym z realizacją danego projektu. W efekcie współpraca z generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawy jego pozycji na rynku.

Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu prac generalnemu wykonawcy?

Przy wyborze generalnego wykonawcy warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji oraz referencje od poprzednich klientów. Istotne jest również, aby taki zespół miał odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. Nasza firma to specjaliści w branży – mamy niezbędną wiedzę, zapłacze sprzętowe oraz predykcyjne, a także doświadczenie, by świadczyć usługi w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych.

Jednym z ważnych aspektów współpracy z generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych jest umowa zawierana między inwestorem a wykonawcą. Powinna ona precyzyjnie określać zakres prac, terminy realizacji, sposób rozliczenia oraz ewentualne kary umowne za opóźnienia czy niewykonanie zobowiązań. Istotne jest również, aby umowa zawierała postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz odpowiedzialności wykonawcy za ewentualne wady.