Produkcja

W naszym zakładzie produkcyjnym na powierzchni 2000 m2 produkujemy ok. 20 ton konstrukcji stalowych tygodniowo. W przełożeniu na powierzchnię daje nam to 1000 m2 hal pod różnego rodzaju przeznaczenia: magazynowe, przemysłowe, handlowe czy rolnicze.

Stale rozwijamy technologię produkcji, tak by maksymalnie zwiększać wydajność i czas procesu produkcyjnego. Optymalny proces produkcyjny to taki, gdzie w jak najkrótszym czasie możemy wyprodukować jak największą ilość konstrukcji, aby zapełnić harmonogramy naszych ekip monterskich. Kluczowym elementem tego jest posiadanie wykwalifikowanej kadry: inżynierów spawalnictwa, technologów produkcji , spawaczy, ślusarzy, pracowników produkcji oraz nowoczesnego parku maszynowego, gdzie maszyny są w stanie wykonać większość pracy przy obróbce metalu, natomiast ludzie stanowią funkcje operatorów.
Nasz zakład spełnia europejskie normy jakości : PN-EN 1090 i PN-EN ISO 3834 , które dają nam możliwość wykonywania budowlanych konstrukcji stalowych w klasie EXC 1, EXC 2, EXC 3 do tej klasy wykonania zalicza się elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne poddane obciążeniom przeważająco stałym i nie przeważająco stałym (dynamicznym) wykonane ze stali do klasy wytrzymałości S700, których dotyczy minimum jeden z następujących punktów:

 1. Wielkopłaszczyznowe konstrukcje dachowe dla miejsc zgromadzeń/stadionów
 2. Budynki z więcej niż 15 kondygnacjami.
 3. Jazy obciążone przeważająco stale dla ekstremalnych objętości wypływów.
 4. Następujące konstrukcje nośne lub ich elementy konstrukcyjne obciążone w sposób nie przeważająco stały (dynamiczny):
  • kładki dla pieszych i rowerzystów
  • mosty drogowe i kolejowe
  • konstrukcje przestawne
  • wieże i maszty jak np. konstrukcje antenowe
  • jezdnie podsuwnicowe
  • cylindryczne wieże jak np. kominy stalowe
Jest to dla nas powód do dumy, gdyż wymogi dotyczące tej klasy są bardzo restrykcyjne i niewiele firm konkurencyjnych jest je w stanie spełnić. Nasza firma regularnie jest poddawana zewnętrznym audytom, które potwierdzają nasze uprawnienia, jakość i profesjonalizm.